Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a 5-ös HÁRS Faipari Betéti Társaság („Társaság”) adatkezelési gyakorlatát ismerteti az https://akackaro.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül gyűjtött személyes adatok vonatkozásában.

1. Az adatkezelő adatai

 • Teljes név: 5-ös HÁRS Faipari Betéti Társaság
 • Székhely: 7561 Nagybajom, Jákói út 0153/2. hrsz.
 • Adószám: 25228681-2-14
 • Alapítás éve: 1993
 • Főtevékenység: 1610 Fűrészárugyártás

2. A gyűjtött adatok köre

A Társaság a Weboldalon keresztül az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Számlázási és szállítási cím
 • IP cím
 • Böngészési adatok (cookie-k)

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés céljai:

 • A weboldal működtetése és fejlesztése
 • A felhasználók azonosítása és a velük való kapcsolattartás
 • A megrendelések feldolgozása és teljesítése
 • Hírlevelek és marketinganyagok küldése (a felhasználó hozzájárulása esetén)
 • Statisztikai elemzések készítése

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az érintett hozzájárulása
 • Szerződés teljesítése
 • Jogi kötelezettség teljesítése
 • Az adatkezelő jogos érdeke

4. Az adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatokat a jogszabályban előírt ideig, illetve az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg. Az adatmegőrzési idő lejártával az adatokat töröljük vagy anonimizáljuk.

5. Az adatok továbbítása és az adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatokat harmadik fél részére kizárólag jogszabályi kötelezettség vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja. Az adatfeldolgozókkal szigorú adatvédelmi megállapodást kötünk, és biztosítjuk, hogy az adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezeljék.

6. Az érintettek jogai

Az érintettek jogosultak:

 • Hozzáférni a róluk tárolt adatokhoz
 • Helyesbíteni a pontatlan adatokat
 • Töröltetni a személyes adatokat
 • Korlátozni az adatkezelést
 • Tiltakozni az adatkezelés ellen
 • Adathordozhatóságot kérni

A jogok gyakorlása érdekében az érintettek az alábbi elérhetőségen léphetnek kapcsolatba velünk:

 • E-mail: info@akackaro.hu
 • Postai cím: 7561 Nagybajom, Jákói út 0153/2. hrsz.

7. Adatbiztonság

A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatok biztonságos kezelése érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát vagy törlését.

8. Jogorvoslat

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), ha úgy vélik, hogy személyes adataik kezelése során jogsértés történt.

9. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor módosítsa. A módosítások a Weboldalon történő közzététel napjától érvényesek.

Dátum: 2024. június 12.

5-ös HÁRS Faipari Betéti Társaság

Scroll to Top